MeaWallet has signed an agreement with Latvian Investment and Development Agency for participating in a support funding programme related to business development, expansion and international export of products and services. The cooperation allows MeaWallet to market it’s Products and Services widely in different industry exhibition and conferences.

SIA “MeaWallet Latvia” ir noslēdzis 08.07.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/546 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.